با استفاده از اسکریپت زمانبندی و ارسال اینستاگرام قادر خواهید بود جهت ارسال تصاویر و فیلم ها به صفحه اینستاگرام خود زمانبندی انجام داده و پست های شما در زمانهایی که تنظیم کرده اید ارسال گردند .(اسکریپت ارسال پست اینستاگرام) همچنین شما قادر خواهید بود بی نهایت حساب کاربری اینستاگرام به این سیستم متصل نمایید و وضعیت ارسال پست ها را نیز مشاهده نمایید .

جهت خرید اسکریپت زمانبندی و ارسال اینستاگرام اینجارا کلیک کنید .